Müzik Terapi

müzik terapi

Müzik insan sağlığı üzerinde fizyolojik ve psikolojik açıdan önemli bir rolü oynar. Psikoloji biliminde binlerce yıldır kullanılan müziğin insan sağlığı üzerinde olumlu etkisi günümüzde bilimsel olarak da kabul görmektedir.
Doğru kullanıldığında a ve modern tıp içinde müziğin; otizm, geriatri, onkoloji, immünoloji, nöroloji, kardiyoloji, migren, stres çok geniş bir yelpazede etkili olduðu kanıtlanmıştır. İyi seçilmiş bir müzik aynı zamanda kas gevşemesini, solunumun düzenlenmesini sağlar ve motivasyonu arttırır, karamsarlığı azaltır. Özellikle stresle başa çıkmada ve günlük sorunları kafamızdan atarak daha sağlıklı bir yaşam sürdürmede önemli ve güvenli bir yöntemdir. Bu nedenle günümüzde beden ve ruhun birlikte değerlendirildiği “holistik bakım” içerisinde müzik önemli bir konuma sahiptir. Tarihin ilk dönemlerinden beri kullanılmakta olan bu yöntem dünyanın her yerinde birçok sağlık ve güzellik merkezinde uygulanmaktadır.